Poängstrukturen i padel liknar den i tennis. En padelmatch avslutas ofta i det bästa av tre eller fem set, där varje set har sex partier. Nedan följer de sätt på vilka spelarna kan göra poäng i padel:

 • Bollen studsar två gånger på motståndarens sida av banan.
 • Motståndaren slår bollen i nätet.
 • Motståndaren slår bollen utanför spelområdet.
 • Motståndaren slår bollen i sitt eget nät.
 • Om en motståndare träffas av en boll

Padelreglerna är strukturerade i 17 allmänna termer. Av dessa termer finns följande 6 grundläggande regler som alla spelare måste känna till:

 • Poängtagning
 • Padel-tider
 • Spelarnas positionering.
 • Val av ändar och serve
 • Byte av sida
 • Regler för padelväggar
 • Nedan följer en detaljerad uppdelning av de sex huvudkomponenterna i padeltennisreglerna.

Hur gör man poäng i padelspel?

Padel är baserat på ”partier” och ”set”. Ett set består av 6 matcher; det första laget som vinner 6 matcher, såvida inte båda lagen når 5-5 (vilket leder till ett tie-break), då måste de vinna med en ledning på 2 matcher, dvs. 7-5, 9-7 osv. Varje game point är det första laget som vinner 4 bollar, såvida det inte blir en deuce och man spelar bäst av 3 eller 5 set. Antalet set ska bestämmas och överenskommas i förväg. I ett enda set i padel fördelas poängen på följande sätt:

 • Om ett par vinner den första punkten, kallas den för ”15”.
 • Om ett par vinner den andra poängen, anges poängen som ”30”.
 • När den tredje poängen i rad tas ut kallas det ”40”.
 • Den fjärde spelpoängen kallas ”game”.
 • Ovanstående poängscenario bygger på att ett enda par i följd gör poäng i ett set. Om varje par har tre poäng i varje omgång kallas omgången för ”deuce”. Därefter kommer det par som gör en poäng att kallas ”fördel”. Om samma par gör poäng igen vinner det paret det första setet. Om ett par vinner två partier i följd efter tvåa, vinner det paret setet.

Ett par/lag som vinner de sex första spelen med en fördel på 2 vinner setet. Vid oavgjort vid 5 måste spelarna spela ytterligare två partier för att få till stånd en 7-5-situation. I så fall vinner det lag som har 7 poäng. Om det däremot blir oavgjort vid 6 kommer spelet att gå vidare till vad som kallas ”tie-break” eller ”sudden death”.

Vad är ”tie-break” eller sudden death?

En tie-break-runda kommer som namnet antyder in under en oavgjord match vid 6 omgångar. De poäng som görs under tie-break kallas för ”noll”, ”1”, ”2”, ”3” osv. Enligt padelreglerna är en tie-break-runda vunnen när ett lag har ett övertag på två poäng och totalt 7 poäng. (Detta liknar 15, 30 och 40 utrop under ett set).

Padelspelet avgörs på grundval av det bästa av tre eller fem set. Vid tre set måste två av tre set vinnas av ett par för att säkra vinsten. När det uppstår en situation där varje par har säkrat ett set vardera, säger regeln att det tredje setet ska spelas utan en omgång med oavgjort resultat. Om det blir oavgjort i spel 6 vinner därför det par som har vunnit två spel i skillnad från varandra setet.


Regler för att spela padel

Padelreglerna föreskriver att matchen ska vara kontinuerlig, dvs. från det att spelet börjar (första serve) till dess att det avslutas. Ett padelpass får aldrig försenas eller avbrytas för att spelarna ska kunna återhämta sig eller få instruktioner från sina tränare. Här är några andra tidsintervall som är tillåtna för spelarna under matchen:

 • En obligatorisk uppvärmning på 5 minuter är tillåten mellan spelarna.
 • Spelarna får totalt 20 sekunder mellan punkterna.
 • Högst 90 sekunder beviljas för byte av sida. Efter det första spelet i varje set och under en tiebreakomgång måste spelarna byta sida utan viloperiod.
 • I slutet av varje set tillåts en total viloperiod på 120 sekunder.
 • Eventuella ändringar i tiderna under matchen ska meddelas av domarna.

Spelarnas positioner

Spelarna i varje par placeras på vardera sidan av nätet. Den serverande spelaren serverar bollen diagonalt till mottagaren på andra sidan av planen. Spelarna i det mottagande laget kan placeras på vilken del som helst av sin sida av banan, liksom servarens partner på den serverande sidan av banan.

Val av sida och serve

Padelreglerna föreskriver att valet av vem som servar först och vem som tar emot ska avgöras genom ett myntkast. Det kastvinnande paret har möjlighet att välja mellan följande aspekter:

 • Vilket par som ska serva och ta emot först. I så fall får motståndarlaget välja sida.
 • Vilken sida av banan de vill spela på. I detta fall får motståndarlagen välja om de vill serva eller ta emot.
 • Det par som vinner kastet kan också be motståndaren att välja först.
 • När paren har bestämt vem som ska serva först och vilka sidor av banan de vill ha, måste de informera matchdomaren om detta.

Byte av sida

Padelspelare måste byta sida efter varje udda spel i setet, dvs. efter 1:a, 3:e, 5:e och så vidare. I tiebreakomgången måste spelarna byta sida efter varje 6 poäng.

Om spelarna gör fel när det gäller byte av sida måste lagen byta sida så snart ett sådant fel upptäcks. Poäng som gjordes innan felet blev känt räknas fortfarande och är giltiga.

Detta är de fem grundläggande reglerna för att spela padel. Om du vill veta mer i detalj om alla regler för padel kan du läsa padelregelboken.

Regler för padelväggar

I racketsporten padel är väggar en del av spelområdet. Innan bollen träffar väggen måste den först studsa på banan (spelplanen). Om bollen träffar väggen innan den studsar på spelplanen. Efter den första studsen på banan får bollen träffa väggen en eller flera gånger innan den slås över nätet.

När en spelare servar måste bollen studsa på motspelarens servebox och kan träffa väggen men inte staketet. Om bollen träffar staketet anses serven vara ogiltigt och servern får en ny chans.